Широкий рейтинговий список
* Якщо спеціальність не відображається у випадаючому списку, це означає, що на цю спеціальність на обраний освітній ступінь та основу вступу відсутні обсяги державного замовлення. Оберіть іншу основу вступу, наприклад, замість «Бакалавр - Повна загальна середня освіта» обрати «Бакалавр - Повна загальна середня освіта та НРК5»